Theo Như Tiếng Anh Là Gì

     

Trong tiếng Anh giao tiếp có rất nhiều cách để có thể gửi ra chủ kiến hoặc lời nhận xét. Hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá các chủng loại câu nhấn xét bằng tiếng anh hoặc câu phân phát biểu chủ kiến thường gặp gỡ nhất trong giao tiếp hàng ngày.

Bạn đang xem: Theo như tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: Theo như giờ anh là gì


*

Học cách nhận xét bằng tiếng Anh trong giờ Anh giao tiếp

Danh sách hồ hết từ và cụm từ thường được sử dụng khi phạt biểu ý kiến hoặc nhấn xét:

Stating your Opinion (Đưa ra ý kiến)

It seems to lớn me that … (Với tôi, hình như là..)

In my opinion, … (Theo chủ ý tôi thì…)

I am of the opinion that …/ I take the view that ..(ý kiến của mình là/ Tôi nhìn nhận vụ việc này là).

My personal view is that … (Quan điểm của riêng rẽ tôi là…).

In my experience … (Theo tay nghề của tôi thì…).

As far as I understand / can see … (Theo như tôi gọi thì…)

As I see it, …/ From my point of view … (Theo tôi/ theo quan điểm của tôi).

As far as I know … / From what I know …(Theo tôi biết thì…/ trường đoản cú nhừng gì tôi biết thì…).

I might be wrong but … (Có thể tôi không nên nhưng…).

If I am not mistaken … (Nếu tôi ko nhầm thì…).

I believe one can (safely) say … (Tôi tin rằng…).

It is claimed that … (Tôi tuyên bố rằng…).

I must admit that … (Tôi phải chấp nhận rằng…).

I cannot deny that … (Tôi ko thể phủ nhận rằng….).

I can imagine that … (Tôi có thể tưởng tượng cố này….).

I think/believe/suppose … (Tôi nghĩ/ tin/ mang lại là…).

Personally, I think … (Cá nhân tôi nghĩ về rằng….).

That is why I think … (Đó là lý do tại sao tôi nghĩ về rằng…).

I am sure/certain/convinced that … (Tôi chắc chắn là rằng….).

I am not sure/certain, but … (Tôi không chắc chắn nhưng…).

I am not sure, because I don’t know the situation exactly. (Tôi không có thể lắm vị tôi không biết cụ thể tình huống như vậy nào).

I have read that … (Tôi đã đọc được rằng…).

I am of mixed opinions (about / on) … (Tôi đang không biết về việc…).

I have no opinion in this matter. (Tôi không tồn tại ý kiến gì về vấn đề này).

Outlining Facts (Chỉ ra điều hiển nhiên)

The fact is that …(Thực tế là…)

The (main) point is that … (Ý chính ở chỗ này là…).

This proves that … (Điều này minh chứng rẳng…).

What it comes down to lớn is that … (Theo phần nhiều gì được giữ lại thì…)

It is obvious that …(Hiển nhiên là…).

It is certain that … (Tất nhiên là….).

One can say that … (Có thể nói là…).

It is clear that … (Rõ ràng rằng….).

There is no doubt that … (Không còn nghi ngại gì nữa….)

Agreement (Biểu lộ sự đồng ý)

There are many reasons for … (Có rất nhiều lý bởi cho….).

There is no doubt about it that … (Không còn ngờ vực gì về việc….).

I simply must agree with that. (Đơn giản tôi chỉ có thể đồng ý về bài toán đó).

I am of the same opinion. (Tôi cũng có thể có chung chủ ý như thế).

I am of the same opinion as the author. (Tôi cũng có thể có cùng ý kiến với tác giả).

I completely/absolutely agree with the author. (Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả).

Qualified Disagreement (Biểu lộ sự không đồng tình một phương pháp dè dặt)

It is only partly true that… (Có thể nó đúng một phần…).

I can agree with that only with reservations. (Tôi hơi chấp nhận với điều này…).

That seems obvious, but … (Có vẻ như mọi việc đã rõ ràng, nhưng…).

That is not necessarily so. (Điều đó là không quan trọng vì vậy…).

It is not as simple as it seems. (Điều kia không dễ dàng và đơn giản như chúng ta tưởng).

Under certain circumstances … (Trong một thực trạng đặc biệt…).

Xem thêm: Cách Thiết Lập Gia Đình Tôi Trên Lumia 630, Nokia Lumia 630

Disagreement (Biểu lộ sự bội nghịch đối)

The problem is that … (Vấn đề tại đây là…)

I (very much) doubt whether … (Tôi nghi ngờ rằng…).

This is in complete contradiction to … (Điều này hoàn toàn mâu thuẫn…).

What is even worse….. (Điều này còn hoàn toàn có thể tệ sợ hơn…).

I am of a different opinion because … (Tôi gồm ý kiến hoàn toàn trái ngược vì….)

I cannot giới thiệu this / that / the view. (Tôi không tồn tại cùng ý kiến với bạn).

I cannot agree with this idea. (Tôi không gật đầu với chủ ý này).

What I object khổng lồ is … (Cái mà lại tôi đon đả là….).

Unlike the tác giả I think … (Không y như tác giả, tôi nghĩ…)

Linking Arguments (Những tự nối vào lập luận)

First of all, I think … (Trước hết, tôi nghĩ…).

Not only that, but I also think that … (Không chỉ như vậy mà tôi còn nghĩ rằng…).

Not only are they …, they are also … (Chúng không đầy đủ ….mà còn…).

They are not …, nor are they … (Chúng không…, và cũng không….)

There are various/several/many reasons for this. (Có không ít lý vì chưng cho điều này).

First, … / Firstly, … (Đầu tiên là…)

Second, … / Secondly, … (Thứ nhì là…).

Moreover, … / Furthermore, … / In addition, …(Hơn nữa, …Xa rộng nữa…, cung cấp đó….).

Another significant point is that … (Một điểm quan trọng nữa là….).

Finally, … (Cuối cùng là…).

On the one hand, … On the other hand, … (Một khía cạnh thì…., ngoài ra thì….).

In contrast khổng lồ this is … (Đối lập với điều đó là….).

Because of … (Bởi vì….)

That is why … (Đó là tại sao tại sao…)

After all, … (Cuối cùng là….)

The reason is that … (Lý vì chưng là….).

The result of this is that … (Kết quả của vấn đề đó là….)

Another aspect/point is that … (Một tinh tế khác/ điểm khác là…).

It is because … (Đó là vì….).

Although it is true that … it would be wrong khổng lồ claim that … (Mặc dù thực sự là ….nhưng nó cũng rất có thể là sai khi tuyên tía rằng….).

That may sometimes be true, but … (Thỉnh phảng phất thì điều này cũng đúng nhưng….)

One could argue that …, but … (Có thể biện luận rằng….nhưng….).

Providing Examples (Đưa ra ví dụ)

Take for example (the case of) … (Hãy đem một vài ví dụ…).

Look at … (Hãy nhìn vào ví dụ…).

For instance … / For example … (Ví dụ…).

Let me give you an example. (Để tôi giới thiệu một ví dụ).

Take for example (the case of) … (Hãy rước một vài ba ví dụ…).

Look at … (Hãy quan sát vào ví dụ…).

For instance … / For example … (Ví dụ…).

Let me give you an example. (Để tôi chỉ dẫn một ví dụ).

Additions & Conclusion (Thêm thông tin và chỉ dẫn kết luận)

Most probably … (Có thể là…).

It appears khổng lồ be … (Dường như là…).

It is important lớn mention that…(Cũng rất đặc biệt khi đề cập đến…).

As I already indicated … (Như tôi vẫn đề cập đến…).

In other words…. (Nói cách khác thì….).

I am most concerned about …(Tôi thân thiện nhất đến …).

I should lượt thích to repeat once again that … (Tôi mong muốn nhắc lại một đợt nữa rằng…).

I should lượt thích to emphasise that … (Tôi muốn nhấn mạnh rằng….).

I would (just) like to địa chỉ cửa hàng …. (Tôi mong mỏi thêm vào….).

So all in all I believe that… (Sau tất cả, tôi tin rằng….).

Xem thêm: Tạo Mật Khẩu Cho Thư Mục

Weighing the pros and cons, I come khổng lồ the conclusion that … (So sánh giữa mặt được cùng mặt mất, tôi đi đến kết luận rằng….).