THIẾT BỊ NÀO SAU ĐÂY KHÔNG CÓ TRÊN BẢNG ĐIỆN

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Thiết bị nào sau đây không có trên bảng điện

*

Trên bảng điện thường lắp rất nhiều thiết bị nào?

A. Máy đóng cắt

B. Vật dụng bảo vệ

C. Thiết bị đem điện của mạng điện

D. Cả 3 đáp án trên
Xem thêm: Cây Thuốc Nam Chữa Chướng Bụng Đầy Hơi Một Cách Tự Nhiên, Cây Thuốc Nam Chữa Chướng Bụng Đầy Hơi

*Xem thêm: Cách Quay Video Màn Hình Khi Gọi Zalo Trên Iphone, Cách Quay Lại Video Khi Gọi Zalo Trên Samsung

*

Câu 1: Trên bảng năng lượng điện thường lắp đầy đủ thiết bị nào?

A. Lắp thêm đóng cắt, bảo vệ

B. Lắp thêm bảo vệ, đem điện của mạng điện

C. Sản phẩm đóng cắt, đảm bảo và đem điện của mạng điện

D. đồ vật đóng cắt và rước điện của mạng điện.

Câu 2: Mạng năng lượng điện trong nhà thông thường sẽ có mấy nhiều loại bảng điện?

A. Mạch bao gồm và những mạch nhánh

B. Mạch điện và mạch chính

C. Mạch điện, mạch chính và các mạch nhánh

D. Mạch năng lượng điện và các mạch nhánh

Câu 3: Trên bảng điện có những bộ phận nào?

A. Mong chì

B. Ổ cắm

C. Công tắc

D. Cầu chì, công tắc, ổ cắm

Câu 4: Em hãy sắp đến xếp hợp lý và phải chăng vẽ sơ đồ lắp đặt mạch năng lượng điện bảng điện triển khai theo các bước sau:

1. Vẽ đưởng dây nguồn

2. Vẽ con đường dây năng lượng điện theo sơ vật dụng nguyên lý

3. Xác định vị trí những thiết bị điện trên bảng điện

4. Xác xác định trí để bảng điện, bóng đèn

A. 1-3-2-4

B. 1-4-3-2

C. 1- 2-3-4

D. 2-4-3-1

Câu 5: Hãy cho biết thêm “Xác định vị trí bảng điện, nhẵn đèn” thuộc bước thứ mấy?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6: Theo em, phương pháp lắp để dây dẫn là:

A. Lắp đặt nổi

B. Lắp ráp chìm

C. Lắp ráp nổi, lắp ráp chìm

D. Cách thức khác

Câu 7: Lắp để mạch bảng điện thực hiện theo quá trình sau:

A. Vạch vệt – Khoan lỗ bảng điện – Nối dây TBĐ của BĐ – khám nghiệm – lắp TBĐ vào BĐ

B. Vạch vệt – Khoan lỗ bảng năng lượng điện – gắn thêm TBĐ vào BĐ - Nối dây TBĐ của BĐ – Kiểm tra

C. Vạch vệt – khám nghiệm – đính thêm TBĐ vào BĐ - Nối dây TBĐ của BĐ – Khoan lỗ bảng điện

D. Vạch vết – Khoan lỗ bảng năng lượng điện – Nối dây TBĐ của BĐ – gắn TBĐ vào BĐ – Kiểm tra

Câu 8: Bước “Vạch dấu” thuộc cách thứ mấy trong quá trình lắp đặt mạch bảng điện?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu nào?

A. Lắp ráp thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ gia dụng mạch điện; những mối nối chắn chắn chắn

B. Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ trang bị mạch điện; các mối nối chắc chắn chắn; sắp xếp thiết bị gọn, đẹp

C. Các mối nối chắn chắn chắn, bố trí thiết bị gọn, đẹp

D. Lắp đặt thiết bị theo đúng sơ đồ vật mạch điện; các mối nối chắc chắn chắn; sắp xếp thiết bị gọn, đẹp