Thu nhập giữ lại là gì

     

Sự khác biệt chính - các khoản thu nhập giữ lại đối với Dự trữ

Sự biệt lập giữa lợi nhuận bảo quản và dự trữ thường bị nhầm lẫn với hai thuật ngữ này thường xuyên được sử dụng sửa chữa cho nhau. Mặc dù nhiên, bao gồm một sự khác biệt nhỏ giữa nhị thuật ngữ này. Cả hai khoản mục này đa số được ghi nhấn trong phần Vốn chủ tải trong bảng cân đối kế toán. Sự khác hoàn toàn chính giữa thu nhập giữ lại và dự trữ là trong những khi lợi nhuận giữ gìn đề cập mang lại phần thu nhập cá nhân ròng sót lại trong công ty sau khi cổ tức được trả mang lại cổ đông, dự trữ là một trong những phần của lợi nhuận bảo quản được gìn giữ cho một mục tiêu đặc biệt.

Bạn đang xem: Thu nhập giữ lại là gì

NỘI DUNG 1. Tổng quan với sự khác hoàn toàn chính 2. Các khoản thu nhập giữ lại là gì 3. Dự trữ là gì 4. So sánh song song - thu nhập cá nhân giữ lại so với Dự trữ 5. Tóm tắt

Thu nhập gìn giữ là gì

Thu nhập lưu giữ là một phần thu nhập ròng của bạn còn lại sau thời điểm chia cổ tức cho các cổ đông. Các khoản thu nhập để lại được tái chi tiêu vào vận động kinh doanh hoặc được sử dụng để trả các khoản nợ. Chúng còn được gọi là 'thặng dư duy trì lại’.


Thu nhập giữ lại được tính bằng,

Thu nhập lưu giữ = thu nhập cá nhân giữ lại đầu năm + thu nhập cá nhân ròng - Cổ tức

Số lợi nhuận lưu lại mỗi năm sẽ nhờ vào vào tỷ lệ chi trả cổ tức và xác suất giữ lại. Công ty rất có thể có chủ yếu sách bảo trì hai tỷ lệ này tại một mức rứa thể; ví dụ, công ty hoàn toàn có thể quyết định bày bán 40% lợi tức đầu tư dưới vẻ ngoài cổ tức và giữ gìn 60% còn lại, tuy vậy sự kết hợp này có thể chuyển đổi theo thời gian. Nếu công ty lỗ ròng trong thời gian hiện tại, nhưng vẫn có ý định phân chia cổ tức, điều này có thể được tiến hành thông qua roi khả dụng vào lợi nhuận lưu lại được tích lũy qua các năm. Đôi khi, một vài cổ đông duy nhất định có thể tuyên ba rằng họ không thích nhận cổ tức trong một năm nhất định mà người ta muốn thấy nhiều lợi nhuận hơn được tái chi tiêu vào quá trình kinh doanh, điều này sẽ tạo điều kiện mang đến tăng trưởng sâu rộng giữa những năm tới.

Dự trữ là gì

Dự trữ là một phần của thu nhập cá nhân giữ lại được phân bổ cho một mục tiêu cụ thể. Dự trữ hầu hết được áp dụng để bù đắp đông đảo tổn thất khó lường trước được sau này nếu chúng xảy ra. Gồm hai các loại dự trữ chính được điện thoại tư vấn là dự trữ doanh thu và dự trữ vốn. Không hệt như lợi nhuận giữ lại lại, một trong những phần lợi nhuận được chỉ định để tham dự trữ trước lúc trả cổ tức.


Dự trữ doanh thu

Dự phòng lệch giá được tạo ra từ roi thu được từ các hoạt động kinh doanh mặt hàng ngày.

Dự trữ vốn

Loại dự trữ này tích lũy các quỹ được tạo nên thông qua thu lợi tự vốn như lãi bán gia tài cố định, lợi nhuận đánh giá lại tài sản cố định và lợi nhuận tải lại những khoản nợ.

Các khoản dự trữ hỗ trợ củng cố thực trạng tài chủ yếu của công ty bằng cách chuẩn bị cho đều tổn thất rất có thể xảy ra vào tương lai. Những khoản dự trữ trở nên rất là hữu ích vào những thời gian khi doanh nghiệp phải gánh chịu đựng một khoản tiền tan ra xứng đáng kể. Nếu như dự trữ không tồn tại sẵn, doanh nghiệp phải chỉ định những quỹ được áp dụng trong các vận động kinh doanh thông thường, điều này rất có thể dẫn đến những vấn đề thanh khoản.

Ví dụ. Công ty E đã nhận được một đơn đặt hàng lớn đáng kể từ một khách hàng mà năng lực hiện tại không thể phối hợp đơn đặt hàng. Nếu đơn đặt đơn hàng được kết thúc đúng hạn, công ty E phải đầu tư chi tiêu vào bố máy new để thực hiện số tiền có sẵn vào Dự trữ.

Xem thêm: Cường Độ Âm Thanh Trong Máy Tăng Âm, Do Mạch Nào Quyết Định


*

Sự khác biệt giữa thu nhập giữ lại với Khoản dự trữ là gì?

các khoản thu nhập giữ lại đối với Dự trữ

Thu nhập giữ giàng là một phần thu nhập ròng còn lại của chúng ta sau khi cổ tức được trả.Dự trữ là 1 phần thu nhập ròng rã được lưu giữ để triển khai một mục đích cụ thể.
Mục đích
Mục đích của lợi nhuận giữ gìn là nhằm tái đầu tư chi tiêu vào hoạt động kinh doanh chính.Mục đích của dự trữ là để gia hạn quỹ trong trường hợp doanh nghiệp phải đương đầu với những khoản lỗ vào tương lai.
Lợi nhuận mang lại năm hiện tại tại
Lợi nhuận đến năm hiện tại được sản xuất lợi nhuận để lại sau khi trả cổ tức. tỷ lệ lợi nhuận của năm bây giờ được gửi vào quỹ dự trữ trước lúc trả cổ tức.

Tóm tắt - các khoản thu nhập giữ lại đối với Dự trữ

Chênh lệch giữa lợi nhuận lưu lại và dự trữ chủ yếu do mục đích sử dụng quỹ; lợi nhuận vướng lại được sử dụng vào chuyển động kinh doanh trong khi dự trữ được sử dụng cho các giá thành không tính trước được vào tương lai. Quanh đó ra, lợi nhuận gìn giữ và dự trữ giống như nhau lúc cả hai đều là tài khoản đơn lẻ tích lũy 1 phần thu nhập ròng rã để sử dụng trong tương lai.

Xem thêm: Cách Điều Chỉnh Khoảng Cách Giữa Các Chữ Trong Word 2007, Sửa Khoảng Cách Giữa Các Từ Trong Word

Tài liệu tham khảo: 1. "Dự trữ: Ý nghĩa, Tầm đặc trưng và Loại." tò mò Kế toán: lưu ý, Thủ tục, sự vachngannamlong.comệc và Giải pháp. N.p., ngày 15 tháng 7 năm 2015. Web. Ngày thứ nhất tháng 3 năm 2017. 2. ”Dự trữ & Thặng dư như một trong những phần của các khoản thu nhập giữ lại | Chron.com. ” N.p., n.d. Web. Ngày 1 tháng 3 năm 2017.