Tiến Hóa Về Tổ Chức Cơ Thể

     Bạn đang xem: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

1.1.So sánh một trong những hệ phòng ban của rượu cồn vật

Trong quá trình tiến hóa của rượu cồn vật, những hệ cơ quan được hiện ra và hoàn chỉnh dần trải qua quá trình phức hợp hóa, tức là ở những hệ cơ quan có sự sinh ra các bộ phận mới.

Các bộ phận này được hoàn thiện dần bảo đảm an toàn chức năng sinh lí phức tạp, ưng ý nghi được những đk sống đặc trưng ở từng loài.

*

Tên rượu cồn vật

Ngành

Hô hấp

Tuần hoàn

Thần kinh

Sinh dục

Trùng biến hình

Động vật nguyên sinh

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Thủy tức

Ruột khoang

Chưa phân hóa

Chưa phân hóa

Mạng lưới

Tuyến không có ống dẫn

Giun đất

Giun

Qua da

Tim chưa xuất hiện tâm thất, trung tâm nhĩ, hệ tuần trả kín

Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)

Tuyến tất cả ống dẫn

Châu chấu

Chân khớp

Hệ thống ống khí

Tim chưa có tâm thất, trung ương nhĩ, hệ tuần trả hở

Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng và ngực)

Tuyến bao gồm ống dẫn

Cá chép

ĐV có xương sống (lớp cá)

Mang

Tim bao gồm tâm thất, trung ương nhĩ, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não với tủy sống)

Tuyến bao gồm ống dẫn

Ếch đồng (trưởng thành)

ĐV gồm xương sống (lớp lưỡng cư)

Da và phổi

Tim tất cả tâm thất, tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não cùng tủy sống)

Tuyến có ống dẫn

Thằn lằn

ĐV bao gồm xương sinh sống (lớp trườn sát)

Phổi

Tim tất cả tâm thất, trọng tâm nhĩ, hệ tuần trả kín

Hình ống (bộ não cùng tủy sống)

Tuyến gồm ống dẫn

Chim người thương câu

ĐV bao gồm xương sống (lớp chim)

Phổi với túi khí

Tim có tâm thất, trọng tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não và tủy sống)

Tuyến có ống dẫn

Thỏ

ĐV tất cả xương sinh sống (lớp thú)

Phổi

Tim tất cả tâm thất, trọng tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kín

Hình ống (bộ não và tủy sống)

Tuyến bao gồm ống dẫn

Nhận xét: những hệ cơ quan của động vật hoang dã có kết cấu từ đối kháng giảnđến phức tạp


Xem thêm: Lá Trúc Che Ngang Mặt Chữ Điền ”, Lá Trúc Che Ngang Mặt Chữ Điền

1.2. Sự tinh vi hoá tổ chức triển khai cơ thể
Xem thêm: Cách Cắm Hoa Nghệ Thuật Theo Chủ Đề 20 11 Và Thuyết Trình Hay, Ý Nghĩa Nhất

* Hệ hô hấp:

*

* Hệ tuần hoàn

*

* Hệ thần kinh

*

* Hệ sinh dục

Từ chưa phân hóa→tuyến sinh dục không có ống dẫn→tuyến sinh dục tất cả ống dẫn

Sự phức hợp và hoàn thiện các cơ quan tất cả ý nghĩa:Nâng cao hóa học lượng hoạt động của cơ thểThích nghi với điều kiện sống biến hóa trong quy trình tiến hóa của cồn vật