Tiếng anh lớp 6 unit 7 a closer look 2

     

Tổng hợp bài bác tập và triết lý phần A Closer Look 2 - Unit 7. Television SGK tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)


Tổng vừa lòng đề thi học kì 1 lớp 6 toàn bộ các môn - liên kết tri thức

Toán - Văn - Anh - kỹ thuật tự nhiên...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 7 a closer look 2


Wh-questions

1. Read the conversation and underline the question words.

(Đọc hội thoại với gạch dưới hồ hết từ nhằm hỏi.)

Girl: Hi, Phong. What are you doing tomorrow?

(Chào Phong. Ngày mai bạn định có tác dụng gì?)

Phong: I"m going lớn a book exhibition.

(Tôi định đi coi triển lãm sách.)

Girl: Where is it?

(Nó nghỉ ngơi đâu?)

Phong: It"s in Van Ho street.

(Nó ở đường Vân Hồ.)

Girl: How long is it on?

(Nó diễn ra trong bao lâu?)

Phong: From the 4th to the 7th January.

(Từ mùng 4 mang đến mùng 7 tháng Giêng.)

Lời giải bỏ ra tiết:

 Girl: Hi, Phong. What are you doing tomorrow?

Phong: I"m going khổng lồ a book exhibition.

Girl: Where is it?

Phong: It"s in Van Ho street

Girl: How long is it on?

Phong: From the 4th to lớn the 7th January.


bài 2


Video giải đáp giải


2. Match each question word with the information it needs.

(Nối các từ nhằm hỏi với thông tin mà nó cần.)


Question word

The informatio it needs

When

thing

How many

time

How often

people

What

reason

Where

repetition

Who

number

Why

place


Lời giải đưa ra tiết:

When – time

How many – number

How often - repetition

What – thing

Where – place

Who – people

Why – reason

 

When – time: khi nào – thời gian

How many – number: bao nhiêu – số lượng

How often - repetition: bao thọ một lần – sự lặp đi lặp lại (tần suất)

What – thing: cái gì – sự vật

Where – place: ở đâu – địa điểm chốn

Who – people: ai – người

Why – reason: tại sao – lý do


bài 3


Video chỉ dẫn giải


3. Use the question words in the box to complete the conversations. Then listen and check your answer.

(Sử dụng những từ nhằm hỏi trong size để chấm dứt các bài bác hội thoại. Tiếp đến nghe và bình chọn câu trả lời của em.)


When Who What Where How often


Conversation 1

A: (1) ___________ bởi vì you watch TV?

B: Not very often. Two or three times a week.

A: (2) ___________do you watch?

B: It depends. But I lượt thích talent shows the most.

Conversation 2

A: (3) ___________do you lượt thích the most in Doraemon?

B: Nobita. He"s so funny.

Conversation 3

A: (4) ___________do you play football?

B: Usually on Saturday or Sunday.

A: (5) _________ vị you play?

B: In the yard. 


Phương pháp giải:

When: lúc nào

Who: ai

What: cái gì

Where: ở chỗ nào

How often: bao lâu một lần

Lời giải chi tiết:

1. How often

2. What

3. Who

4. When

5. Where

Conversation 1 

(Bài đối thoại 1) 

A: How often vị you watch TV?

(Bạn coi TV bao lâu một lần?)

B: Not very often. Two or three times a week.

(Không thường xuyên lắm. Nhì hoặc cha lần một tuần.)

A: What vì chưng you watch?

(Bạn coi gì?)

B: It depends. But I like talent shows the most.

(Còn tùy. Nhưng mình muốn chương trình search kiếm khả năng nhất.)

Conversation 2

(Bài đối thoại 2)

A: Who vày you lượt thích the most in Doraemon?

(Bạn ưa thích ai nhất trong Doraemon?)

B: Nobita. He"s so funny.

(Nobita. Các bạn ấy thật hài hước.)

Conversation 3

(Bài đối thoại 3)

A: When vì chưng you play football?

(Bạn chơi đá bóng khi nào?)

B: Usually on Saturday or Sunday.

(Thường vào vật dụng Bảy hoặc chủ nhật.)

A: Where bởi vì you play?

(Bạn nghịch ở đâu?)

B: In the yard. 

(Trong sân.)


bài bác 4


Video giải đáp giải


4. Match the beginnings with the endings.

(Nối những nửa đầu câu với các nửa cuối câu.)

Beginnings

Endings

1. I lượt thích animal programmes,

2. I"ll get up early tomorrow,

3. Sometimes we read books,

4. My little brother can colour pictures,

5. We love outdoor activities,

a. so I can be at the stadium on time.

b. but he can"t draw.

c. and my brother likes them, too.

Xem thêm: Bài Nghị Luận Về Tính Trung Thực Lớp 9 ) Hay Nhất, Nghị Luận Về Tính Trung Thực Hay Nhất (24 Mẫu)

d. so we spend every Saturday playing sports.

e. and sometimes we play sports.

 


Phương pháp giải:

so: vị vậy

and: và

but: nhưng


Lời giải đưa ra tiết:

1 - c

2 - a

3 - e

4 - b

5 - d

1. I lượt thích animal programmes, and my brother likes them, too.


(Tôi thích các chương trình cồn vật, với anh trai tôi cũng thích chúng.)

2. I"ll get up early tomorrow, so I can be at the stadium on time.

(Tôi đã dậy sớm vào ngày mai, vì vậy tôi có thể có mặt tại sân chuyển vận đúng giờ.)

3. Sometimes we read books, and sometimes we play sports.

(Đôi khi cửa hàng chúng tôi đọc sách, cùng đôi khi công ty chúng tôi chơi thể thao.)

4. My little brother can colour pictures, but he can"t draw.

(Em trai tôi có thể tô màu số đông bức tranh, tuy nhiên em ấy quan yếu vẽ.)

5. We love outdoor activities, so we spend every Saturday playing sports.

(Chúng tôi thương mến các vận động ngoài trời, vị vậy cửa hàng chúng tôi dành thiết bị Bảy mặt hàng tuần để chơi thể thao.)


bài bác 5


Video giải đáp giải


 5. Use and, but or so khổng lồ complete the sentences.

(Sử dụng and, but hoặc so để chấm dứt các câu.)

1. I"m tired, __________ I"ll go to bed early.

2. My sister is good at school, __________I"m not.

3. We trained hard, __________we won the game.

4. The programme is interesting, __________it"s too long.

5. I"ll write him some instructions, __________I hope he"ll follow them.


Phương pháp giải:

and: và

but: nhưng

so: vày vậy

Lời giải chi tiết:

1. So

2. But

3. So

4. But

5. And

1. I"m tired, so I"ll go khổng lồ bed early.

(Tôi mệt, vày vậy tôi đã đi ngủ sớm.)

2. My sister is good at school, but I"m not.

(Em gái tôi học giỏi, tuy nhiên tôi thì không.)

3. We trained hard, so we won the game.

(Chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, vị vậy shop chúng tôi đã giành thắng lợi trong trò chơi.)

4. The programme is interesting, but it"s too long.

(Chương trình thú vị, cơ mà nó thừa dài.)

5. I"ll write him some instructions, and I hope he"ll follow them.

(Tôi vẫn viết mang lại anh ấy một số hướng dẫn, với tôi mong muốn anh ấy sẽ làm theo.)


từ bỏ vựng

1. 

*

2. 

*

3.

Xem thêm: Những Bài Thuyết Trình Ô Nhiễm Môi Trường Và Biện Pháp Khắc Phục

*

4. 

*

5. 

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 1340 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 6 - Global Success - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp vachngannamlong.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng vachngannamlong.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép vachngannamlong.com gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.