TIẾNG PHẠN LÀ GÌ

     

Thời Đức Phật trên thế, thần chú được thể hiện bởi tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngữ điệu với âm điệu quan trọng mà các Đức Phật trong mười phương nghe biết, chưa hẳn là dạng ngôn ngữ thông thường của bọn chúng sinh. Người tu tập theo phái Mật Tông thường xuyên tụng thần chú để nhờ oách lực của chư Phật, chư tình nhân tát mười phương gia hộ mà trở về trạng thái bình yên trong chổ chính giữa hồn. Đây cũng là cách thả lỏng chổ chính giữa và khi trung tâm được thư giãn, vắng lặng sẽ tiếp liền hơn, đều đau khổ, nghiệp chướng ngừng lìa, bởi đó, ngay khoảng thời gian ngắn hiện trên đó fan trì tụng thần chú đang bình an, phúc lành hơn và tình nhân đề chổ chính giữa cũng góp thêm phần tăng trưởng. Thần chú yêu cầu đọc chính xác về mặt ngôn ngữ và âm điệu. Do vậy, chúng tôi tổng hợp những thần chú giờ Phạn, hi vọng những ai đang có mong ao ước trì tụng, trở về với sự thanh tịnh trong lòng hồn rất có thể tham khảo và hiểu chân thành và ý nghĩa của từng loại chú: chú đại bi giờ đồng hồ phạn, chú chuẩn chỉnh đề tiếng phạn, chú lăng nghiêm giờ đồng hồ phạn, chú vãng sanh tiếng phạn, chú dược sư tiếng phạn phiên âm, om mani padme hum giờ đồng hồ phạn, chén nhã vai trung phong kinh giờ phạn

Từ điển phật học

Dịch kinh phật giờ đồng hồ phạn

Tóm tắt nội dung

8. Những loại thần chú khác

1. Chú Đại Bi giờ đồng hồ phạn

Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Chú đại bi còn có tên gọi không giống là Đại bi vai trung phong Đà na Ni, là bài chú được ý trung nhân tát Quán núm Âm phát âm trước một cuộc hội kiến những vị Phật, người yêu tát, những vị thần, vương. Bài bác chú được nhiều người dân ở Đông Á trì tụng với hy vọng được bảo vệ, thanh tịnh toàn bộ các căn, xa lìa chướng ngại, tiêu tai hại hãi…


*

*

2. Chú chuẩn chỉnh đề tiếng Phạn

Chuẩn đề giờ đồng hồ Phạn là Cundī Dhāraṇī Sūtra. Đây là thần chú gắn sát với sự thanh tịnh, đưa đường trong tự nhiên và liên quan chặt chẽ đến bài toán giải bay cho bản thân.Bạn đã xem: giờ phạn là gì


*

3. Chú lăng nghiêm giờ phạn

Chú lăng nghiêm giờ đồng hồ phạn Shurangama in Sanskrit. Đây là chú dài nhất trong toàn bộ các chú, là hành trang không thể thiếu trên bước đường của bạn tu Phật. Chú này để hàng phục ma quỷ nhưng trong ghê Thủ Lăng Nghiêm Phật đã nói.

Bạn đang xem: Tiếng phạn là gì

Câu trung tâm chú lăng nghiêm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA. (phiên âm: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni phát Hum Trum phạt Soha)


*

*

4. Chú vãng sanh tiếng phạn

Chú vãng sinh tiếng phạn được không ít người tu tịnh phù trợ tụng trong những khóa lễ Tịnh độ, mong siêu. Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni.


5. Chú Dược Sư giờ đồng hồ phạn phiên âm

Chú Dược Sư giờ đồng hồ Phạn: OM Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya Prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha.

Xem thêm: Bluechip Là Gì - Giải Thích Thuật Ngữ: Cổ Phiếu Bluechip


6. Om mani padme hum giờ phạn


7. Chén nhã trọng tâm kinh giờ đồng hồ phạn

Bát Nhã trung ương Kinh giờ Phạn là Arya valokiteshvaro bodhisattvo gambhiram. Coi toàn văn nội dung dưới đây:


Tâm chú chén bát Nhã trung ương Kinh dứt trừ phiền não, chiếu phá vô minh: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA (phiên âm: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

8. Các loại thần chú khác

* Thần chú của Đức Tara Xanh

Thần chú của Đức Tara Xanh để giúp đỡ vượt qua nỗi sợ hãi

Nội dung thần chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA (phiên âm: Ôm Ta-rê Tút-ta-rê Tu-rê Sô-ha)

* Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi ý trung nhân Tát

Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi người thương Tát tăng lên trí tuệ, kĩ năng biện luận, nhớ, viết…

Nội dung thần chú: OM A RA pa TSA mãng cầu DHIH (Phiên âm: Ôm A Ra-pa Sa na Đi)

* Thần chú của Phật Di Đà

Thần chú của Phật Di Đà đào bới thiền định và lòng trường đoản cú bi.

Xem thêm: 3 Cách Tự Chế Máy Hút Chân Không Dành Cho Dân Diy, Cấu Tạo Máy Hút Chân Không Gia Đình

Nội dung thần chú: OM AMI DEWA HRIH (phiên âm: Ôm A-mi Đê-goa Ri)

* Thần chú của Phật ham mê Ca Mâu Ni

Nội dung thần chú: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA (phiên âm: Ôm Mu-ni Mu-ni Ma-ha -Mu-ni Sô-ha)

* Thần chú Địa Tạng người tình Tát

Thần chú Địa Tạng người yêu Tát, lìa xa nghiệp chướng

Nội dung thần chú: OM PRA MANI DHANI SOHA (phiên âm: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha)

* Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala

Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala, xua chảy sự âu lo, bất an

Nội dung thần chú: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA. …

Các thần chú trên này cũng nằm trong số Thập chú mà lại quý thiện nam giới tín nữ, quý Phật tử trì tụng mặt hàng ngày. Bạn trì tụng những thần chú giờ đồng hồ Phạn cần phải đọc đúng đúng chuẩn từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và câu hỏi trì chú chỉ là một phần trong quy trình tu tập, điều đặc biệt quan trọng là giữ trọng tâm thanh tịnh, làm nhiều công đức lành trong cuộc sống hàng ngày.