Cách Tìm Giá Trị Lớn Nhất (Gtln) Và Giá Trị Nhỏ Nhất (Gtnn) Của Biểu Thức

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Cách tìm giá trị lớn nhất (gtln) và giá trị nhỏ nhất (gtnn) của biểu thức

*

Lý thuyết, các dạng bài xích tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpToán 8 Tập 1I. Triết lý & trắc nghiệm theo bài xích họcII. Những dạng bài bác tập
Cách tìm giá bán trị khủng nhất, giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của phân thức cực hay, có đáp án


Xem thêm: Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy, Đồng Quy Là Gì

Trang trước
Trang sau


Xem thêm: Cái Cây Xanh Xanh Thì Lá Cũng Xanh Xanh Thì Lá Cũng, Lý Cây Xanh

Cách tìm giá chỉ trị to nhất, giá trị nhỏ nhất của phân thức rất hay, bao gồm đáp án

A.Phương pháp giải

1.Cho biểu thức f(x,y..). Ta nói M là giá chỉ trị lớn nhất (GTLN) của biểu thức f(x, y, ..) kí hiệu max f = M nếu vừa lòng hai đk sau đây


(1)với đều x, y, .. để f(x, y, ..) xác định thì f(x, y, ..) ≤ M (M là hằng số)

(2)Tồn trên x0, y0,.. Sao cho f(x0, y0 , ..) = M

2.Cho biểu thức f(x,y..). Ta nói m là giá trị nhỏ dại nhất (GTNN) của biểu thức f(x, y, ..) kí hiệu min f = m nếu vừa lòng hai điều kiện sau đây