TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÊ SƠ

     

◦ Tổ chức máy bộ nhà nước thời Lê Thánh Tôg hoàn chỉnh và nghiêm ngặt nhất so với trước .Triều đình có rất đầy đủ các cỗ ,tự ,các khoa và những cơ quan chuyên môn.

Bạn đang xem: Tổ chức bộ máy chính quyền thời lê sơ


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

* Tổ chức máy bộ chính quyền thời Lê sơ: được triển khai xong dần và mang đến thời vua Lê Thánh Tông là hoàn chỉnh nhất.

- Ở trung ương:

+ Đứng đầu triều đình là vua.

+ Để tập trung quyền lực vào vua, vua Lê Thánh Tông bến bãi bỏ các chức vụ cao cấp nhất như: tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm hầu như quyền hành, tất cả chức Tổng lãnh đạo quân đội.

+ Giúp việc cho vua có các quan đại thần.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 8: Vẽ Tranh Tĩnh Vật Lớp 8 Bài 8: Vẽ Theo Mẫu

+ Ở triều đình tất cả 6 bộ và những cơ quan chăm môn. 6 cỗ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, cầm đầu mỗi cỗ là Thượng thư; những cơ quan chuyên môn gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài.

- Ở địa phương:

+ Thời vua Lê Thái Tổ và vua Lê Nhân Tông, toàn nước chia làm cho 5 đạo. Dưới đạo là phủ, huyện (châu), xã.

+ Thời vua Lê Thánh Tông, đổi chia 5 đạo thành 13 đạo quá tuyên, đi đầu mỗi đạo là 3 ti phụ trách 3 mặt khác nhau (đô ti, thừa ti với hiến ti). Dưới đạo vượt tuyên là phủ, châu, huyện, xã.

Xem thêm: Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy, Đồng Quy Là Gì

* Sơ vật dụng tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ:

*

vachnganvachngannamlong.comlong.com


*
phân chia sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 931 phiếu

Bài tiếp theo

*


Em tất cả nhận xét gì về nhà trương tinh giảm việc nuôi và giao thương mua bán nô tì của nhà nước Lê sơ?

Em tất cả nhận xét gì về chủ trương tiêu giảm việc nuôi và mua bán nô tì của phòng nước Lê sơ?

Quan giáp lược đồ vật nước Đại Việt thời Lê Sơ và list 13 đạo vượt tuyên, em thấy gồm gì khác với nước Đại Việt thời Trần?

Quan gần kề lược vật nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo quá tuyên, em thấy bao gồm gì khác với nước Đại Việt thời Trần?

Việc tổ chức triển khai quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em gồm nhận xét gì về công ty trương ở trong phòng nước Lê sơ so với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên?

Việc tổ chức quân nhóm thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của phòng nước Lê sơ đối với lãnh thổ của non sông qua đoạn trích trên?

Em hãy nhấn xét về phần nhiều biện pháp trong phòng nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

Em hãy nhấn xét về gần như biện pháp ở trong phòng nước Lê sơ so với nông nghiệp.

Em bao gồm nhận xét gì về tình hình bằng tay thủ công nghiệp thời Lê sơ?

Em gồm nhận xét gì về tình hình bằng tay thủ công nghiệp thời Lê sơ?


Báo lỗi - Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp vachnganvachngannamlong.comlong.com


Gửi góp ýHủy bỏ
*
PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT vachngannamlong.com TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII)CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giảiCHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI - XVIIICHƯƠNG VI. VIỆT phái vachngannamlong.com NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
×Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng vachnganvachngannamlong.comlong.com.Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?