Tiếng Anh 7 Unit 7 Getting Started

     

Đây là phần khởi đụng của unit 7 với công ty đề xuyên suốt là Traffic (Giao thông). Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái quan sát tổng quan liêu về chủ đề, reviews các từ vựng cùng ngữ pháp liên quan. Bài viết là lời lưu ý về bài tập trong sách giáo khoa.


*

Getting started – Unit 7: Traffic

1. Listen and read. (Nghe cùng đọc)

Dịch bài:

Mai: Chào, Oanh. Chúng ta khỏe không?Oanh: kính chào Mai. Bản thân khỏe, cảm ơn. Các bạn khỏe không? trong ngày hôm qua bạn có tác dụng gì?Mai: mình khỏe. Sáng ngày qua mình ở trong nhà và đùa với em trai. Buổi chiều mình sút xe xung quanh hồ ngay gần nhà.Oanh: Ồ, tốt, điều đó hình như thật sự có lợi cho cơ thể. Nhân tiện, bạn đến trường bởi gì?Mai: cha mình thường lái xe chuyển mình cho trường. Mình từng quốc bộ khi mình học tiểu học. Nhưng hiện nay trường mới quá xa yêu cầu không thể quốc bộ được.Oanh: Từ nhà bạn đến đây bao xa?Mai: khoảng chừng 2km.Oanh: các bạn đi mất khoảng tầm bao lâu?Mai: khoảng 10 phút. Thỉnh thoảng, trường hợp bị kẹt xe, thì vẫn mất thời hạn hơn.Oanh: các bạn đến trường bằng xe hơi hằng ngày à?Mai: Đúng thế, ngoại trừ khi ba mình bận. Lúc ấy mình đi bằng xe đạp.Oanh: Mình đọc rồi Mai à. Sản phẩm công nghệ Bảy này chúng mình đạp xe quanh hồ đùa nhé?Mai: Ý kiến hay đấy! khoảng 3 giờ đồng hồ chiều cậu mang lại nhà mình nhé?Oanh: Được thôi, Mai. Mình khôn xiết mong! tạm thời biệt.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 7 getting started

a. Choose the correct answer (Chọn câu vấn đáp chính xác)

1. What did Mai vị yesterday afternoon?

A. She stayed at trang chủ with her brother.B. She rode her bike around the lake.

Xem thêm: Giải Lịch Sử Lớp 8 Bài 7 : Phong Trào Công Nhân Quốc Tế Cuối Thế Kỉ Xix

C. She walked round the lake.

Xem thêm: Sóng Ánh Sáng Là Sóng Ngang Hay Dọc Hay Sóng Ngang? Sóng Điện Từ Là Gì

2. Oanh says that it"s healthy to

A. CycleB. WalkC. Stay home

3. Mai used to lớn go to school ...

A. By carB. On footC. By bicycle

4. Mai and Oanh agree to lớn go cycling

A. TomorrowB. Every dayC. At the weekend

=> Câu vấn đáp ở trên là phần quẹt đậm

b. Answer the following questions (Trả lời những câu hỏi sau.)

What did Mai vày on Sunday morning? (Mai làm gì vào sáng nhà nhật?)=> She stayed at trang chủ and played with her brother. (Cô ấy ở nhà và chơi với em trai.)How far is it from Mai"s house to school? (Từ nhà Mai mang đến trường bao xa?)=> It’s about two kilomiters. (Khoảng 2km.)Who does Mai usually go to lớn school with? (Mai thường cho trường cùng với ai?)=> She usually goes lớn school with her dad. (Cô ấy thường cho trường với bố mình.)Why does it sometimes take Mai longer to get to school? (Tại sao thỉnh phảng phất Mai lại mất quá nhiều thời gian hơn nhằm đi cho trường?)=> Because sometimes there are traffic jams. (Bởi bởi thỉnh thoảng có kẹt xe.)How does she go khổng lồ school when her dad is busy? (Khi tía cô ấy bận, cô ấy mang lại trường bằng gì?)=> She goes to school by bike. (Cô ấy đi xe đạp điện đến trường.)

c. Can you find the following expressions in the conversation? vày you know what they mean?(Bạn hoàn toàn có thể tìm được đều thành ngữ sau trong bài đàm thoại không? các bạn có biết chúng có nghĩa gì không?)

hey (to get some’s attention: khiến sự chú ý với ai)great idea (when you strongly support or agree with something: khi bạn hết mức độ ủng hộ hoặc gật đầu đồng ý với điều gì)can’t wait (very excited và keen to vì chưng something: siêu hào hứng cùng thích có tác dụng điều gì đó)

d.Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them(Làm theo nhóm. Đóng vai với phần đa thành ngữ bên trên. Kế tiếp thực hành chúng)

Ví dụ:

A: Hey, shall we go khổng lồ the zoo this Sunday? (Này, công ty nhật này bọn họ đi mang lại sở thú nhé?)B: Great idea! (Ý kiến hay đấy!)A: Yeah, I can’t wait! (Đúng thế, mình rất muốn đợi.)

2. MEANS Of TRANSPORT (Các phương tiện đi lại giao thông)

Write the words using the first letter given. (Viết các từ áp dụng chữ cái trước tiên được đến trước.)

bike/bicycle (xe đạp)bus (xe buýt)ship (con tàu)boat (con thuyền)ship (con tàu)train (tàu hỏa)motorbike (xe máy)car (xe hơi)

3.Match a verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer. địa chỉ cửa hàng a preposition whennecessary.(Nối một đụng từ phía bên trái với một phương tiện giao thông bên phải. Sẽ có được hơn một câu trả lời đúng. Thêm giới từ khi yêu cầu thiết)

- d: ride a xe đạp (đạp xe)- c, e: drive a bus/ a car (lái xe buýt/ô tô)- f: fly by plane (bay sử dụng máy bay)- b: sail on/in boat (chèo thuyền)- c, a, d: get on a bus/ a train/ a xe đạp (Lên xe pháo buýt/tàu/xe đạp)- c, a, d: get off a bus/ a train/ a xe đạp (Xuống xe pháo buýt/tàu/xe đạp)

Đặt câu với những từ trên:

I usually ride a bike to school.(Tôi thường đạp xe đến trường.)My father drives a car to take me to lớn school.(Ba tôi lái xe gửi tôi mang đến trường.)Tom is driving a bus.(Tom vẫn lái một cái xe buýt)I usually fly to lớn Ho bỏ ra Minh đô thị by plane.(Tôi thường vào tp.hcm bằng sản phẩm bay.)You can go to co To Island by boat.(Bạn hoàn toàn có thể đi mang đến đảo cô tô bằng thuyền.)Please get on the bus on time.(Vui lòng lên xe pháo buýt đúng giờ.)There is a station ahead; you can get off the train there.(Có một ga phía trước; chúng ta có thể xuống tàu làm việc đó.)

4. Find someone in your class who never(Tìm ai đó trong lớp cơ mà chưa khi nào )

walks to school (đi bộ đến trường)goes lớn school by bus (đi xe pháo buýt mang lại trường)cycles for exercise (đạp xe bè lũ dục)takes a train (đi tàu hỏa/ lửa)sails on/ in a boat (lái tàu)flies by plane (đi sử dụng máy bay)

Ví dụ: Minh never walks lớn school because his trang chủ is 3 kilometers from school. (Minh không lúc nào đi cỗ đến trường vị nhà anh ấy xa ngôi trường 3 km.)