WEIGHTED AVERAGE LÀ GÌ

     
Số bình quân gia quyền (tiếng Anh: weighted average) được tính toán trên cơ sở những thành phần tham gia trung bình hoá tất cả vai trò về qui mô góp sức khác nhau.
*

Số bình quân gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền trong tiếng Anh là weighted average hayweighted mean.

Bạn đang xem: Weighted average là gì

Số bình quân là chỉ tiêu biểu thị mức độ nổi bật của một toàn diện gồm nhiều đơn vị chức năng cùng loại được xác minh theo một tiêu thức làm sao đó.

Số trung bình gia quyền là 1 dạng số bình quân hay trung bình số học tập mà trong những số đó các bộ phận sử dụng trong thừa trình giám sát được gia quyền để phản ánh thực tế là không phải toàn bộ các phần tử đều tất cả tầm đặc trưng như nhau.

Bản chất

- Số bình quân gia quyền được đo lường và tính toán trên cơ sở những thành phần tham gia bình quân hoá bao gồm vai trò về qui mô đóng góp khác nhau.

Xem thêm: Taurine Là Gì ? Lợi Ích, Tác Dụng Phụ Và Cách Sử Dụng Taurine Là Gì

- Không giống hệt như số bình quân gia quyền, số bình quân giản đơn được thống kê giám sát trên cơ sở những thành phần tham gia bình quân hoá bao gồm vai trò về qui tế bào (tần số) đóng góp như nhau.

Công thức xác minh và mục đích của số bình quân gia quyền

Công thức xác định

Với mỗi lượng vươn lên là xicó trọng số/tần số tương xứng wi. Số trung bình gia quyền được khẳng định bằng công thức:

Số trung bình gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

trong đó

xilà giá trị lượng đổi mới quan sát

wi là trọng số xuất xắc tần số lượng biến quan tiền sát

- Số trung bình gia quyền hay được áp dụng trong chỉ số giá để phản ánh tỉ trọng phần trăm túi tiền của người sử dụng chi cho các mặt hàng khác nhau nhằm khẳng định mức tăng bình quân của giá cả.

Ví dụ

Giả sử nấc sống của bạn được đại diện bời bố hàng hóa điển hình A, B và C mà lại anh ta mua. Trong thời kì nghiên cứu, giá bán của ba sản phẩm & hàng hóa tăng lần lượt bằng 35%, 10% với 45%.

Xem thêm: Imap Là Gì? Tài Khoản Pop Và Imap Là Gì Sự Khác Nhau Giữa Hai Chuẩn Kết Nối Pop Và Imap

Nếu người sử dụng sử dụng toàn thể thu nhập của bản thân để cài ba sản phẩm & hàng hóa theo tỉ lệ theo lần lượt là 20%, 50% và 30%, nhưng bọn họ bỏ qua thực tế này và tính số bình quân bằng phương pháp cộng mức đội giá lại cùng với nhau, tiếp đến chia mang lại 3 (tức không gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết quả cho biết mức tăng giá bình quân là 30%. Nhưng công dụng sẽ khác đi nếu bọn họ tính số trung bình gia quyền:

35 x 20% + 10 x 1/2 + 45 x 30% = 25,5%

Số trung bình gia quyền là số bình quân thay mặt đại diện hơn mang đến mức tăng giá, chính vì không yêu cầu chỉ có mức tăng giá của từng loại hàng hóa mà cả tỉ trọng, hay quyền số, của chi tiêu cũng được tính đến.